Айып салууларды текшерүү

Тартип бузууларды автоматтык каттоонун атайын техникалык каражаттарынан алынган маалыматтардын негизинде чыгарылган административдик тартип бузуулар жөнүндө жарандарга маалымат берүү үчүн кызмат көрсөтүү.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер
Автоунаанын мамномерин аралык калтырбай киргизиңиз. (Мисалы: 01KG555BRQ)