Никелешүүсүн каттоо

Үйдөн чыкпай эле электрондук арызды толтуруңуз жана никелешүү тууралуу күбөлүктү алыңыз.

Никелешүүсүн мамлекеттик каттоо ЖААК органы тарабынан никеге туруп жаткандардын биринин жашаган жери же алардын ата-энелеринин жашаган жери боюнча жүргүзүлөт.

Кызмат көрсөтүүдөн пайдалануу ыкмасын тандаңыз

Жалпы маалымат

 • Алуучулардын категориялары:

  • Кыргыз Республикасынын жараны
  • Чет өлкөлүк жаран
 • Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөттөрү жана баасы:

  Күтүүнүн бир айлык мөөнөтү

  Никелешүүсүн арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча республиканын ЖААК райондук бөлүмдөрүндө кадимкидей каттоо 19 сом
  Никелешүүнү салтанаттуу каттоону республиканын райондук ЖААК бөлүмдөрүндө өткөрүү 556 сом
  Никелешүүнү салтанаттуу каттоону республиканын райондук ЖААК бөлүмдөрүндө имараттан тышкары өткөрүү 1265 сом
  Никелешүүнү салтанаттуу каттоону Бишкек ш. Бакыт өргөөсүндө өткөрүү 2097 сом
  Никелешүүнү салтанаттуу каттоону Бишкек ш. жана Ош ш. боюнча ЖААК бөлүмдөрүндө имараттан тышкары өткөрүү 4387 сом
 • Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы:

  Никелешүүсүн тариздетүү жана никелешүү тууралуу күбөлүктү берүү

  Сүрөттөө: Күбөлүктүн бланкынын формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-майындагы №294 токтому менен бекитилген

Кызмат көрсөтүүнү кантип пайдаланууга болот

Шарттары

 • Милдеттүү шарт болуп КРнын 2017-жылдын үлгүсүндөгү eID паспортунун бар болушу эсептелет;
 • Никелешүүсүн каттоону алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп «ДМБ» АМТсында арыз берүүчүнүн каттоо дарегинин бар болушу эсептелет.

Кызмат көрсөтүүнү сунуштоодон баш тартуу үчүн негиз

Никелешүүсүн мамлекеттик каттоо үчүн тосколдуктар бар экендиги жөнүндө арыз никелешүүсүн каттоо тууралуу акт жазуусун жүзөгө ашырганга чейин келип түшкөн учурда, жарандык абалдын актыларын каттоо органынын кызмат адамы жазууну токтотууга милдеттүү жана арыз берүүчүдөн белгиленген мөөнөткө карата тиешелүү документалдык далилдерди берүүсүн талап кылууга тийиш. Мөөнөтү бир айдан ашпоого тийиш.
Негизи: 2005-жылдын 12-апрелиндеги №60 Кыргыз Республикасынын «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» мыйзамы
 1. Авторизацияланыңыз

  Электрондук арызды тариздетүү үчүн Кирүү зарыл

 2. Электрондук арызды толтуруңуз

  • никелешип жаткандардын бири өзүнүн КРнын 2017-жылдын үлгүсүндөгү eID паспортунан алынган маалыматтарды киргизүү менен электрондук арызды толтурат жана биргелешкен арызды берүү үчүн никелешип жаткан экинчи адамдын ПИНин көрсөтөт жана электрондук арызды сактайт;
  • экинчи никелешип жаткан адамга жеке кабинетине өзүнүн КРнын 2017-жылдын үлгүсүндөгү eID паспортунан алынган өзүнүн маалыматтарын тактоо зарыл болгон билдирүү келип түшөт;
  • процес аяктагандан кийин экинчи никелешип жаткан адамга акы төлөө үчүн бир нече варианттар сунушталат.
 3. Төлөңүз

  Кызмат көрсөтүүгө төлөө үчүн Сиз каалагандай ыңгайлуу ыкмадан пайдалана аласыз.

  Акы төлөө жргүзүлгөндөн кийин, никелешүүчүлөрдүн жеке кабинетине билдирмелер келип түшөт.

 4. Текшерүү

  Акы төлөөдөн кийин электрондук арыз ЖААК органына келип түшөт, бул жакта адис арыздардын толтурулушунун тууралыгына карата текшерүүнү жүзөгө ашырат.

 5. Жыйынтык

  Арыздарды кароонун жыйынтыктары боюнча, арыз берүүчүлөрдүн жеке кабинетине ЖААК органынан баш тартуу жөнүндө чечимди кабыл алуу же никелешүүсүн каттоо күнүн жана убактысын дайындоо менен оң чечими жөнүндө жооп келип түшөт.

Электрондук арызды толтуруу