Айып салууларды текшерүү

Тартип бузууларды автоматтык каттоонун атайын техникалык каражаттарынан алынган маалыматтардын негизинде чыгарылган административдик тартип бузуулар жөнүндө жарандарга маалымат берүү үчүн кызмат көрсөтүү.

Автоунаанын мамномерин аралык калтырбай киргизиңиз. (Мисалы: 01KG555BRQ)
Введите ПИН, 14 значный идентификационный номер, который указан на паспорте.