ЖААКтын берилген документтеринин аныктыгын текшерүү

Бул бөлүмдөн Сиз ЖААКтын берилген документтеринин аныктыгын текшерүүнү жүргүзө аласыз. Бул үчүчн Сиз талааларды удаалаш толтурууга тийишсиз. Андан кийин, «Мен робот эмесмин» пунктуна быйтыкча коюп жана «Текшерүү» баскычын басышыңыз керек.