Курсант тарабынантесттен өтүү күнүнө карата текшерүү

Бул бөлүмдөн Сиз курсант тарабынан тесттен өтүү күнүн, жеке маалыматтарын көрсөтүп жана «Мен робот эмесмин» пунктуна белги коюу менен текшере аласыз.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер
Паспорттун номери