Каттоо дарегинин бардыгын текшерүү

Бул бөлүмдөн Сиз, ПИНди көрсөтүп жана «Мен робот эмесмин» пунктун белгилеп, каттоо дарегинин бар экендигин текшере аласыз.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер