«Балага сүйүнчүнү» төлөө статусун текшерүү

Бул бөлүмдөн Сиз бала төрөлгөн учурдагы бир жолку төлөнүүчү «балага сүйүнчү» жөлөк пулун төлөөнүн статусун, ИЖНди көрсөтүп жана быйтыкча менен «Мен робот эмесмин» пунктун белгилеп текшере аласыз.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер