Үй-бүлөлүк абалын текшерүү

Бул бөлүмдөн Сиз үй-бүлөлүк макамды, ПИНди көрсөтүп жана «Мен робот эмесмин»ге белги коюу менен текшере аласыз.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер
Маанилүү! Электрондук кызмат көрсөтүү порталында үй-бүлөлүк абалы жөнүндө маалыматтар 2015-жылдан тартып бери карай мезгилдеги катталган никелер боюнча түзүлүшөт.