Транспорт каражатынын бар экендигин текшерүү

Бул бөлүмдөн Сиз өз атыңызга катталган транспорт каражатынын санын текшере аласыз, ИЖНи көрсөтүп жана «Мен робот эмесмин» пунктун белгилеп, каттоо дарегинин бар экендигин текшере аласыз.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер