ТКны биринчилик каттоо үчүн баалоонун 5% наркын эсептөө

Аталган бөлүмдөн Сиз Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматында чыгарылган жылын, кыймылдаткычынын көлөмүн (куб.смда) эсепке алуу менен транспорт каражатын каттоо жана кайра каттоо учурунда колдонула турган тарифтик торчо боюнча транспорт каражттарына баа берүүнүн наркын текшере аласыз.

Бул үчүн Сиз төмөнкүлөрдү удаалаш түрдө тандоого тийишсиз:

  • категориясы;
  • өндүрүүчү өлкөсү;
  • чыгарылган жылы;
  • кыймылдаткычынын көлөмү.

Андан кийин баа берүүнүн наркын эсептөө жүргүзүлөт.

Категория