Паспортту текшерүү

Бул бөлүмдө, Сиз ПИНди, паспорттун номерин көрсөтүп жана «Мен робот эмесмин» пунктуна белги коюп, паспорттун макамын текшере аласыз.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер
Паспорттун номери (Мисалы: ID1234567)