Транспорт каражатын, өзү жүрүүчү транспорт машинасын жана жабдууну каттоо тууралуу документтердин аныктыгын текшерүү

Бул бөлүмдөн Сиз транспорт каражатын (ТК), өзү жүрүүчү транспорт машинасын жана жабдууну (ӨТМ) каттоо тууралуу документтерди аныктыгына карата текшере аласыз. Бул үчүн Сизге удаалаштык менен төмөнкү талааларды толтуруу керек. Андан кийин, «Мен робот эмесмин» пунктун быйтыкча менен белгилеп, «Текшерүү» баскычын басуу керек.