Табылгалар бюросу

Документтерди жоготтуңузбу? Балким сиздин жоголгон документтериңизди кимдир-бирөө таап алып, табылгалар бюросуна алып келгендир! Издөөдөн колдонуңуз жана алардын биздин маалыматтар базабызда бар экенин текшериңиз.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер
Маанилүү! Мамлекеттик каттоо кызматы жоголгон документтерди таап алган жарандарды аларды Бишкек ш., Ибраимов көч., №99 дареги боюнча Даректик-маалымдама бюросуна тапшырууга чакырат. Эгерде суроо пайда болсо, МККнын Колл-борборуна кайрылыңыз: