Улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктүн аныктыгын текшерүү

Бул бөлүмдөн Сиз айдоочулук күбөлүктүн аныктыгын текшере аласыз. Бул үчүн Сизге удаалаштык менен төмөнкү талааларды толтуруу зарыл. Андан кийин, «Мен робот эмесмин» пунктун белгилеңиз жана «Текшерүү» баскычын басыңыз.

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер
Маанилүү! Бардык маселелер боюнча МККнын колл-борборуна кайрылыңыз: 119