Паспорттун даяр болушу

Бул бөлүмдөн Сиз ПИНди көрсөтүп, «Мен робот эмесмин» пунктун белгилеп, паспорттун даяр болгондугун текшере аласыз

Паспортто көрсөтүлгөн 14 сандуу идентификациялык номер